Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

133.83

Opis

Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.W książce znajdują się liczne wskazówki o charakterze praktycznym, które będą przydatne w rozwiązywaniu problemów powstających na tle stosowania przepisów tej regulacji oraz w prowadzonych sporach sądowych. Jednocześnie w opracowaniu zawarto analizę kwestii fundamentalnych dla całego systemu prawa autorskiego, co pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy z tego zakresu. Niektóre z komentowanych zagadnień, np. Dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, są jednymi z pierwszych opracowań tej tematyk] w literaturze przedmiotu.Publikacja zawiera bogate orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych (przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz liczne odniesienia do wypowiedzi przedstawicieli doktryny.Adresaci:Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów. Będzie przydatny także dla twórców, artystów wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, a także studentów prawa lub kierunków artystycznych.Spis treści:Wykaz skrótów 9Wstęp 17Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 19ROZDZIAŁ 1PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO 21ROZDZIAŁ 2PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO 159ROZDZIAŁ 3TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO 213Oddział 1Autorskie prawa osobiste 213Oddział 2Autorskie prawa majątkowe 262Oddział 3Dozwolony użytek chronionych utworów 327ROZDZIAŁ 4CZAS TRWANIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 603ROZDZIAŁ 5PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 616ROZDZIAŁ 6PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH 915ROZDZIAŁ 7PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 941ROZDZIAŁ 8OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH 1024ROZDZIAŁ 9OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 1045ROZDZIAŁ 10OCHRONA WIZERUNKU, ADRESATA KORESPONDENCJI I TAJEMNICY ŹRÓDEŁ INFORMACJI 1138ROZDZIAŁ 11PRAWA POKREWNE 1163Oddział 1Prawa do artystycznych wykonań 1163Oddział 2Prawa do fonogramów i wideogramów 1198Oddział 3Prawa do nadań programów 1211Oddział 31Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych 1216Oddział 4Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych 1261ROZDZIAŁ 12ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI 1266ROZDZIAŁ 121KOMISJA PRAWA AUTORSKIEGO 1336Oddział 1Przepisy ogólne 1336Oddział 2Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń 1349Oddział 3Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy 1368Oddział 4Rozstrzyganie sporów 1371Oddział 5Pozostałe postępowania 1372Oddział 6Postępowanie przed sądem 1375ROZDZIAŁ 122KONTROLA PRODUKCJI NOŚNIKÓW OPTYCZNYCH 1378ROZDZIAŁ 13FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI 1390ROZDZIAŁ 14ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 1395ROZDZIAŁ 15PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 1500Bibliografia 1527Skorowidz 1547Autorzy 1557ISBN: 978-83-264-8528-2Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SAAutorzy: Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Damian Flisak, Tomasz Targosz, Sybilla Stanisławska-Kloc, Janusz Raglewski, Marek BukowskiLektorzy: Marek BukowskiRok wydania: 2014Typ publikacji: ebookIlość stron: 1560Języki publikacji: polskiSerie: Komentarze LEXTematyka: Prawo Książki dla praktyków

obiad dla jednej osoby
, pasta jajeczna bez majonezu
, dieta pudełkowa menu
, słone przekąski na imprezę
, tortille z kurczakiem i serem
, co jeść żeby schudnąć w tydzień
, syrop z kwiatu czarnego bzu przepis
, naleśniki ze szpinakiem kcal
, całkowite zaciemnienie
, oczyszczacze powietrza allegro
, ttv gogglebox
, ciasto ananasowo kokosowe
, marynata do tofu
, kotlet z kaszy gryczanej

yyyyyE-podręczniki szkolne