Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego (PDF)

22.28

Opis

Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego zbiera najczęstsze słownictwo polskie (ok. 5000 jednostek) niezbędne przy porozumiewaniu się z otoczeniem w sytuacjach codziennych, a także oficjalnych, pomocne w rozumieniu tekstów średniej trudności, w czytaniu gazet i czasopism, a nawet literatury pięknej, w rozumieniu programów radiowych i telewizyjnych. Do słownika dołączone są wiadomości gramatyczne zawierające najważniejsze reguły wymowy i omówienie głównych kategorii gramatycznych, a także „Indeks pojęciowy” przytoczonych w słowniku wyrazów i ich znaczeń oraz indeks wyrazów wraz z ich tłumaczeniami na języki francuski, niemiecki, angielski. Słownik jest przeznaczony przede wszystkim dla osób uczących sie języka polskiego jako obcego, może również służyć każdemu jako słownik najprostszy.Spis treści: WstępWykaz skrótówWiadomości gramatyczneSłownikIndeks pojęciowy wyrazów i ich znaczeńIndeks wyrazów użytych w słowniku oraz ich tłumaczenia na język francuski, niemiecki i angielski

sciaganie drazka za plecy
, trx trening
, przepisy na domowe lody
, mało kaloryczne śniadania
, stuff stuff

yyyyyE-podręczniki szkolne