Ambroksol Hasco syrop 0,03g/5ml 150ml

9.90

SKU: c7438f3de365 Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

Nazwa: Ambroksol HascoPostać: syropDawka: 0,03 g/5mlOpakowanie: 1 but.a 150mlSkład:5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku ( Ambroxoli hydrochloridum ).Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol ciekły niekrystalizujący. 5 ml syropu zawiera 1,75 g sorbitolu.Wskazania:Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.:• Nadwrażliwość na chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.• Dziedziczna, rzadko występująca nietolerancja fruktozy.Działania niepożądane:Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA:bardzo często (≥1/10),często (≥1/100 do < 1/10),niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100),rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000),bardzo rzadko (< 1/10 000),częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu nerwowego Często: zaburzenia smaku (np. zmieniony smak) Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: niedoczulica gardła Zaburzenia żołądka i jelit Często: nudności, niedoczulica jamy ustnejNiezbyt często: biegunka, wymioty, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzuchaCzęstość nieznana: suchość gardła Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, pokrzywkaCzęstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, świąd Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.Interakcje:Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi produktami leczniczymi. Ambroksolu nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej wskutek osłabionego odruchu kaszlowego.Dawkowanie: Dawkowanie Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu 2 razy na dobę.Dawka zalecana w ostrych stanach zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia.Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia. Dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia.Produkt leczniczy należy odmierzać za pomocą załączonej miarki.Syrop Ambroksol Hasco można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Sposób podawania Podanie doustne.Środki ostrożności:Obserwowano bardzo rzadkie przypadki ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół StevensaJohnsona oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka, mające czasowy związek ze stosowaniem leków mukolitycznych, np. chlorowodorku ambroksolu. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej i (lub) równoczesnym stosowaniem innych leków. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Dlatego w przypadku wystąpienia nowych zmian w obrębie skóry lub błon śluzowych, pacjent powinien natychmiast zasięgnąć porady lekarza i przerwać stosowanie chlorowodorku ambroksolu.W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby produkt Ambroksol Hasco może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie.5 ml syropu zawiera 1,75 gsorbitolu, co odpowiada 7,0 g sorbitolu w największej zalecanej dawce dobowej leku (20 ml). Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu.Produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.Prowadzenie pojazdów:Nie ma dowodów na wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:Nie obserwowano dotychczas swoistych objawów przedawkowania u ludzi. Na podstawie przypadków nieumyślnego przedawkowania i (lub) zgłoszeń dotyczących niewłaściwego stosowania, obserwowano objawy odpowiadające znanym działaniom niepożądanym ambroksolu stosowanego w zalecanych dawkach, które mogą wymagać zastosowania leczenia objawowego.Ciąża: Ciąża Chlorowodorek ambroksolu przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tygodniu ciąży nie wykazano jego szkodliwego działania na stan zdrowia płodu. Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu. Karmienie piersią Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków karmionych mlekiem matki, nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu u kobiet karmiących piersią.

ból ramienia
, wykonaj polecenia
, tort szwarcwaldzki przepis
, przy odchudzaniu
, wrap
, dieta warzywna efekty po miesiącu

yyyyy


Hasco-Lek


Przeziębienie i grypa